Integritetspolicy
GDPR och hantering av dina personuppgifter

Integritetspolicy 

Nightlightbeauty.se värnar om din integritet och säkerställer att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. 

I integritetspolicyn ser du hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

 • Vilka personuppgifter vi samlar in
 • Hur vi behandlar dina personuppgifter
 • Vilka vi kan komma att dela dina uppgifter med
 • Hur vi sparar dina personuppgifter och hur länge
 • Din rätt som kund gällande dina personuppgifter

Det är viktigt att du tar del av vår policy innan du börjar din resa med oss. 

Personuppgiftsansvarig: Pet-Stories AB, Org nr: 559240-4080.  

Som företag måste vi ha stöd i lagen för att få samla in personuppgifter, det kallas för att ha en rättslig grund. Det finns olika typer av rättsliga grunder. En kan till exempel vara ett avtal mellan oss och dig som kund. Då har vi rätt att samla in de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet. 

Vilka personuppgifter lagrar vi om dig som kund?

Vi samlar endast in de nödvändigaste uppgifterna för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden till dig som kund.

 • Namn
 •  adress
 •  telefonnummer
 •  e-postadress 

Till vad använder vi dina personuppgifter?

 • För att administrera din beställning
 • För leverans av dina produkter
 • Vid kontakt med vår kundservice 
 • Bokföring – för att följa bokföringslagens krav
 • För att förhindra bedrägeri och ID-kapningar
 • När så krävs enligt lag, som t ex den konsumenträttsliga lagstiftningen

Med vilka företag delar vi dina uppgifter?

Vi delar endast din information då det är förenligt med det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in och då till företag/Personuppgiftsbiträden såsom t ex:

 • Logistik/speditörer, ( PostNord)
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar eller lagrar våra personuppgifter).
 • Samarbetspartner som hanterar betalning.  (Se våra betalningsalternativ)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 • Vi sparar dina personuppgifter så länge som krävs för att kunna uppfylla såväl åtaganden till dig som kund hos oss, som lagstadgade krav. T ex Bokföringslagen och Konsumenträttslagen. Vi följer alltid de krav vi är skyldiga följa enligt lag, förordning och myndighetsbeslut.
 • Uppgifter som inte kräver att vi sparar dem, utifrån det ovan nämnd, raderas efter max 24 månader
 • Vi sparar dina personuppgifter i lösenordskyddad och säkrad databas

Betalning

 • I dagsläget använder vi oss av direktbetalning i samband med att du lägger din beställning och du kan se våra betalningsalternativ vid beställning samt på vår hemsida.  

Som kund har du rätt att kontrollera dina personuppgifter hos oss:

 • Registerutdrag – Du har som kund rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.

För att göra begäran om ovanstående skickar du ett mail till info@nightlightbeauty.se

 • Rättelse- Vi som företag har skyldighet att rätta uppgifterom dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 • Radering – Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter. Undantag för rätten till radering eller begränsning finns i det fall uppgifterna är nödvändiga för att företaget ska kunna uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att företaget måste spara uppgifterna

 • Dataportabilitet – Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till FÖRETAGET i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Klagomål avseende behandling av personuppgifter – Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter

Våra övriga plattformar

Vi finns även på Facebook och Instagram, där du kan läsa våra inlägg, kommentera och lajka.

För ovanstående plattformar ber vi dig kontakta leverantörerna ang frågor om dina personuppgifter och hänvisar även till deras integritetspolicy.

Länkar

På vår webbplats finns det länkar till våra leverantörer av produkter. Vi rekommenderar dig dock att läsa respektive sidas integritetspolicy, då vi ej har något ansvar för hur andra företag bl a hanterar dina uppgifter och ser till att de behandlas på ett säkert sätt.

 

Cookie policy

När du besöker oss uppmanar vi dig att läsa vår policy om cookies.

 

 NightlightBeauty.se använder följande cookies:

Session cookies – en tillfällig cookie som raderas när du stänger din webläsare eller enhet

Varaktiga cookies- en cookie som ligger kvar på din dator till dess du tar bort den eller går ut

Förstapartscookies – en cookie som sätts av Nightlight Beauty AB

Tredjepartscookies- en cookie som sätts av tredje part t ex Facebook, Instagram lr liknande  

Varför använder vi cookies?

 • För att din upplevelse på sidan ska fungera korrekt
 • För att vi ska kunna upptäcka eventuella fel 
 • För att se trafiken på vår sajt

Inställningar för cookies

 • Du kan själv justera din enhets inställningar för cookies. Det kan dock i vissa fall innebära att funktionaliteten på sidan försämras.